Hľadáme posily

06.02.2017 23:55

Denne sa rozrastáme a teraz hľadáme predajcov výživových doplnkov. Hľadáme ľudí, ktorí chcú na sebe pracovať, ktorí majú radi zdravý životný štýl a chcú si zarobiť. Ak si myslíš, že si to práve Ty, pošli životopis na náš mail.

Do e-mailu pridaj aj súhlas so spracovaním osobných údajov:

"V zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce iba spoločnosti BioTechLife. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely nájdenia vhodného zamestnanca a pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov. Po období 3 rokov budú údaje vymazané.
Uloženie vyššie uvedených dokumentov je možné kedykoľvek ukončiť alebo požiadať o ich vymazanie do lehoty 30 dní."

Späť